Çərşənbə, Sentyabr 28, 2022
Çərşənbə, Sentyabr 28, 2022

JOURNAL of “HISTORY of SCIENCE”
p-ISSN 2790-0027
e-ISSN 2790-0037

“HOSJ” 2021, Volume 2, № 3, Serial № 5

Habil Qurbanov – QANUNVERİCİLİK VӘ ONUN SİSTEMLӘŞDİRİLMӘSİ
Oxu və Yüklə – PDF

Zərintac R. Rüstəmova; Nurməmməd Ş. Mustafayev; İradə M. Hüseynova – ANTİK DNT: BƏŞƏR TƏKAMÜLÜNÜN GENETİK KODLARLA YAZILAN “SALNAMƏLƏRİ”
Oxu və Yüklə – PDF

Arzu.E.Əlizadə – YANAR ŞİST EHTİYATLARI VƏ ONLARIN İSTİFADƏ İSTİQAMƏTLƏRİ
Oxu və Yüklə – PDF

Gülər Qasımova – MÜASİR İBRİ DİLİNDƏ NEOLOGİZMLƏRİN YARANMASINDA YENİ TENDENSİYALAR
Oxu və Yüklə – PDF

F.İ.Əfəndiyeva – TƏRCÜMƏDƏ LEKSİK ÇEVRİLMƏ NÖVLƏRİNDƏN BİRİ OLAN TRANSLİTERASİYA
Oxu və Yüklə – PDF

Ramiz Tahirov – TƏBİƏTDƏN İSTİFADƏNİN EKOLOJİ VƏ SOSİAL-İQTİSADİ ASPEKTLƏRİ
Oxu və Yüklə – PDF

Son məqalələr

Əlaqəli məqalələr

BIR CAVAB BURAXIN

şərhinizi daxil edin!
Buraya adınızı daxil edin

Gündəlik olaraq xəbərlərimizi öyrənmək üçün abunə olun