Çərşənbə, Sentyabr 28, 2022
Çərşənbə, Sentyabr 28, 2022

JOURNAL of “HISTORY of SCIENCE”
p-ISSN 2790-0027
e-ISSN 2790-0037

“HOSJ” 2021, Volume 2, № 3, Serial № 5

Habil Qurbanov - QANUNVERİCİLİK VӘ ONUN SİSTEMLӘŞDİRİLMӘSİ Oxu və Yüklə - PDF Zərintac R. Rüstəmova; Nurməmməd Ş. Mustafayev; İradə M. Hüseynova - ANTİK DNT: BƏŞƏR TƏKAMÜLÜNÜN...

“HOSJ” 2021, Volume 2, № 2, Serial № 4

Habil Qurbanov - QANUN HÜQUQUN MӘNBӘLӘRİ SİSTEMİNDӘ Oxu və Yüklə - PDF Aynurə Həşimova - DİZAYN VASİTƏSİLƏ UŞAQLARIN BƏDİİ TƏFƏKKÜRÜNÜN İNKİŞAF XÜSUSİYYƏTLƏRİ Oxu və Yüklə...

“HOSJ” 2021, Volume 2, № 1, Serial № 3

  Nəsibə Mirzəyeva - QIPÇAQ-MONQOL ETNİK BAĞLILIĞI HAQQINDA Oxu və Yüklə - PDF Xəyalə Mürsəliyeva - NİZAMİNİN “SİRLƏR XƏZİNƏSİ” ƏSƏRİNDƏ RƏNG ADLARININ SEMANTİK STRUKTURU Oxu və...

“HOSJ” 2020, Volume 1, № 2, Serial № 2

1. Ziyad Əmrahov - İRƏVAN QUBERNİYASINDA ŞƏHƏR MƏKTƏBLƏRİ (1849-1917-Cİ İLLƏR), (RUSDİLLİ MƏNBƏLƏR ƏSASINDA) Oxu və Yüklə - PDF 2. Əli Rzayev - NİZAMİ GƏNCƏVİ VƏ SUFİZM Oxu...

“HOSJ” 2020, Volume 1, № 1, Serial № 1

Eminağa Məmmədov; Rəna Babayeva - KLASSİK MƏNTİQDƏ MODAL TƏKLİFLƏR HAQQINDA: NƏSİRƏDDİN TUSİ VƏ İBN SİNA Oxu və Yüklə Ramilə Dadaşova - REGİONAL VƏ YA...